Năm 2017, sau khi người dân thỏa thuận di dời nhà đất, cây cối, hoa màu để đơn vị thi công mở tuyến đường. Đến nay, tuyến đường cơ bản đã thông, nhưng công tác đền bù hỗ trợ đất đai, vật kiến trúc vẫn chưa được cơ quan có trách nhiệm chi trả gây bức xúc cho người dân, ảnh hưởng đến ANTT địa phương.

Ngày 4-3, ông Phan Huỳnh Sơn, Chủ tịch UBND xã Sơn Liên, cho biết, trước tình hình bức xúc của người dân, vì nhiều lần bị thất hẹn không nhận được tiền đền bù, hỗ trợ, chính quyền địa phương và một số phòng, ban của huyện Sơn Tây đã tổ chức nhiều cuộc họp để tìm phương án giải quyết.

Đã có hơn 3 cuộc họp với người dân, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây hứa chi trả cho dân vào tháng 11-2018, rồi hẹn sang tháng 12-2018, lại tiếp tục hứa, cam kết chi trả trước Tết Kỷ Hợi 2019, nhưng đến nay vẫn chưa chi trả. Anh Đinh Văn Rạ, ở thôn Đắc Doa, cho hay, gia đình anh được đền bù hơn 300 triệu đồng. Thế nhưng, sau khi nhận một ít tiền hỗ trợ hoa màu, đến nay vẫn chưa nhận số tiền đền bù còn lại.

“Hứa với dân trước Tết trả tiền đền bù, vậy mà không trả. Bây giờ đã là tháng 3 rồi. Do vậy nhiều người bức xúc tập trung ra chặn đường không cho đơn vị thi công làm”, anh Rạ nói.

“Trước tình hình người dân dựng rào chặn thi công, chúng tôi kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện và huyện triệu tập cuộc họp, bàn phương án xử lý. Ngay sau đó chúng tôi vận động bà con phân tích đúng, sai và bà con chấp nhận tháo dở chốt chặn. Để đảm bảo niềm tin người dân, UBND huyện cử các hội, đoàn thể của huyện về tiếp tục tuyên truyền người dân và hứa, cam kết tháng 3-2019 này sẽ trả tiền đền bù nên người dân chấp nhận chờ.

Tôi được tin, vấn đề là hiện nay không phải không có tiền chi trả đền bù cho người dân mà do vướng khâu nào đó của các phòng ban cấp trên”, ông Phan Huỳnh Sơn bày tỏ.

Theo giải thích của ông Nguyễn Văn Nhị, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng, huyện Sơn Tây, BQLDA ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất khoảng 9 tháng đền bù xong, nhưng đến nay đã 17 - 18 tháng rồi vẫn chưa phê duyệt giá đất, đấu thầu. Đơn vị đã đôn đốc Trung tâm sớm chi trả tiền đền bù để người dân ổn định cuộc sống và có nguồn tiền để tái sản xuất lại.

Trà Câu