Trước tình hình trên, Sở Công thương Quảng Ninh vừa có kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công thương làm rõ những vi phạm của “Hiệp hội gas Quảng Ninh”, một tổ chức chưa được công nhận, tự ý lập ra trái quy định của pháp luật.

Sở Công thương Quảng Ninh khẳng định “Hiệp hội gas Quảng Ninh” thành lập không được phép của cơ quan chức năng. Cụ thể, ngày 8–5–2017, Sở Công thương nhận được hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội gas Quảng Ninh do ông Lê Quảng Phong đại diện đứng tên. Sau đó Sở Công thương đã có văn bản trả lời, trong đó nhấn mạnh giữ nguyên và không công nhận tổ chức này.

Đồng thời, Sở Công thương đề nghị ông Lê Quảng Phong và các doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trước mắt xem xét gia nhập và tham gia hoạt động cùng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Sở Công thương đã có công văn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Công thương về những dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số đơn vị hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ, hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Giám đốc Sở Công thương Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Hà đề xuất để ổn định thị trường khí dầu mỏ, hóa lỏng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng này và người tiêu dùng, UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công thương chỉ đạo các lực lượng chức năng làm rõ vi phạm của “tổ chức” nêu trên và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cũng theo Giám đốc Sở Công thương, sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin để làm rõ các vi phạm của “Hiệp hội gas Quảng Ninh”.

V.Huy