Theo tường trình của 14 hộ dân thôn này, tháng 4-2017, ông Nguyễn Văn Dũng, cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Tà Rụt đã đến thôn A Liêng công tác. 

Tại đây, ông Dũng nói với bà con, ông đi khảo sát nhà ở hộ nghèo bị xuống cấp để chính quyền, đoàn thể hỗ trợ xây mới, với mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng. 

Tiếp đó, ông Dũng chọn 14/52 hộ nghèo cả thôn và hứa sẽ đảm bảo việc hỗ trợ xây dựng nhà mới, tuy nhiên mỗi hộ phải đóng góp cho ông 3,5 triệu đồng để “chạy” cho nhanh và cho chắc! Nghe lời ông Dũng, chủ hộ của 14 hộ dân nói trên đều nhất trí. 

Sau đó, lấy lý do việc đi lại nhiều khó khăn, ông Dũng nhờ ông Hồ Minh Riêng, Trưởng thôn A Liêng đứng ra nhận giúp tiền rồi đưa lại cho ông. Sau một thời gian, ông Riêng đã nhận đủ và đưa lại cho ông Dũng tổng cộng 47,5 triệu đồng. Ngày đưa tiền, ông Dũng đưa lại cho ông Riêng 5 triệu đồng, bảo tiền hoa hồng. 

Tuy nhiên, sau nhiều tháng, ông Riêng vẫn không thấy ông Dũng thực hiện lời hứa với dân, nên đã viết thư lên xã Tà Rụt thắc mắc. Lúc này, lãnh đạo xã tá hỏa phát hiện sự việc.

Theo Công an huyện Đakrông, ông Dũng sinh năm 1967, có nhà ở tại TP. Đông Hà và thôn A Đăng, xã Tà Rụt. Ông Dũng là cán bộ do huyện hợp đồng và trả lương để làm công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Tà Rụt. Tuy nhiên, hợp đồng này đến ngày 31-12-2017 là chấm dứt. 

Khi xảy ra sự việc, UBND xã Tà Rụt đã nhiều lần gửi giấy mời ông Dũng lên làm việc, nhưng ông Dũng đã không đến. Công an huyện Đakrông đã tiến hành gọi hỏi, làm việc với ông Dũng. 

Tại các buổi làm việc, ông Dũng đều thừa nhận việc làm trên của mình đồng thời hứa sớm trả lại tiền cho dân trước ngày 5-12-2017. Tuy nhiên, đến nay ông Dũng vẫn chưa trả lại số tiền đó cho bà con. 

Do tính chất sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, Công an huyện Đakrông đang xem xét các yếu tố pháp lý của vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Bình