Ngày 6-7, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm xảy ra tại các công trình trạm y tế xã, phường của thành này, đồng thời nghiêm trúc làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, qua thanh tra 26 công trình trạm y tế do Trung tâm y tế các huyện, thành phố làm chủ đầu tư, kết quả phát hiện tất cả các công trình này đều có sai phạm ở những mức độ khác nhau. Cả 26 công trình y tế được thanh tra đều nghiệm thu, quyết toán không đúng với thực tế thi công.

100% công trình trạm y tếtại Lâm Đồng được thanh tra đều phát hiện sai phạm

Giá trị sai phạm được phát hiện trên 2,8 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế giá trị gia tăng, số tiền cơ quan chức năng buộc phải thu hồi ở các công trình này là 2,6 tỷ đồng.  

Thanh tra Lâm Đồng xác định, 21/26 công trình không thực hiện khảo sát địa chất, địa hình trước khi thi công như quy định. Việc lập, thẩm tra và phê duyệt thiết kế - dự toán ban đầu ở 24/26 công trình chưa chặt chẽ nên trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh hồ sơ bổ sung với giá trị xây lắp phát sinh hơn 3,6 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình.

Quá trình dự toán sai, tính toán thừa, sai định mức ở 24/26 công trình là 1,7 tỷ đồng. Qua công tác thanh tra phát hiện 14 công trình có một số hạng mục phải khắc phục, sửa chữa để đảm bảo quá trình sử dụng.  24/26 công trình chậm tiến độ thi công từ 1 đến 14 tháng theo cam kết giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công dẫn đến việc đưa các trung tâm y tế vào sử dụng bị chậm.

Liên quan đến những sai phạm trên, được biết Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao đã Giám đốc Sở Y tế và Trung tâm y tế các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Thanh tra tỉnh, kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15-7, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Kim Ngân