Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của Ban QLDA Thăng Long, sau khi tổng hợp các văn bản đề nghị của UBND huyện Bá Thước, tổng số hộ được đề nghị được bồi thường thiệt hại nhà ở và công trình bị rạn nứt do lu rung của nhà thầu trong quá trình thi công dự án là 934 hộ dân.

"Theo quy định của hợp đồng xây lắp, trách nhiệm bồi thường các thiệt hại này thuộc về nhà thầu", Bộ GTVT khẳng định. Bộ GTVT cũng cho biết, hiện còn lại 667 hộ dân chưa được đền bù. Trong đó, có 277 hộ dân thuộc địa phận gói thầu 2.1 đã có kết quả giám định, hiện nhà thầu gói thầu 2.1 đang đôn đốc đơn vị bảo hiểm hoàn thiện hồ sơ giám định và thực hiện các thủ tục áp giá đền bù; 390 hộ dân thuộc địa phận gói thầu 2.2 chưa có kết quả giám định.

Để giải quyết dứt điểm các khiếu kiện của nhân dân địa phương, Bộ GTVT đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương tập hợp, xác nhận và cung cấp các đơn từ của các hộ dân bị ảnh hưởng (đối với gói thầu 2.2) cho nhà thầu và đơn vị bảo hiểm làm căn cứ kiểm tra độ xác thực của đơn đề nghị bồi thường, kiểm kê, giám định, công bố kết quả; phối hợp với Ban QLDA Thăng Long, nhà thầu và đơn vị bảo hiểm thống nhất phương án xử lý và giải quyết dứt điểm các khiếu nại của các hộ dân về hư hỏng nhà cửa tại thời điểm nhà thầu không còn sử dụng lu rung (đối với gói thầu 2.1).

Bộ GTVT cũng giao Ban QLDA Thăng Long chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của địa phương chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị bảo hiểm khẩn trương giải quyết dứt điểm các dứt điểm các khiếu nại của các hộ dân.

P.Huyền