Theo kết luận ngày 20-8-2018 của UBND huyện Hoài Nhơn, ông Nguyễn Dậu được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba theo Quyết định 1222/QĐ-CTN ngày 16-7-2013 của Chủ tịch nước và được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ ngày 1-1-2018 theo Quyết định 368/QĐ-SLĐXH ngày 29-1-2018 của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định.

Qua kiểm tra, tổ xác minh của UBND huyện Hoài Nhơn phát hiện ông Nguyễn Dậu khai man thành tích, giả mạo hồ sơ, chữ ký nhân chứng xác nhận thành tích trong hồ sơ đề nghị khen thưởng. Ngày 19-8-2011, UBND xã Hoài Hảo không tổ chức cuộc họp nào xét, đề nghị khen thưởng ông Nguyễn Dậu như biên bản kèm theo hồ sơ khen thưởng.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Hoài Hảo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến hành vi lập hồ sơ trái quy định pháp luật để đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba cho ông Nguyễn Dậu.

Phan Văn Lương