43.557m2 “đất vàng” giữa trung tâm TP Đà Lạt, bên cạnh hồ Xuân Hương, được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt mở điểm du lịch Vườn hoa thành phố kinh doanh kiếm lời nhưng không thu tiền thuê đất. Sai phạm này vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kỷ luật những cá nhân, tập thể có liên quan.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc giao đất cho Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt không thu tiền thuê đất đối với diện tích 43.557m2 để thực hiện điểm tham quan Vườn hoa thành phố, bán vé kinh doanh thu lời là không đúng quy định của pháp luật. 

Vườn hoa thành phố 

Trước đó, thực hiện văn bản 4209/UBND-ĐMDN ngày 7/8/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng “về việc xác định diện tích, thời điểm, giá đất tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt”, trong đó có nội dung thống nhất không tính tiền thuê đất đối với diện tích giao cho Công ty TNHH MTV dịch vụ đô thị Đà Lạt (nay là Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt) quản lý nhưng không sử dụng vào mục đích kinh doanh như đề nghị của Sở Tài chính. Tuy nhiên, thực tế diện tích đất này sau khi được UBND tỉnh giao, doanh nghiệp trên vẫn tiến hành kinh doanh.

Trước những sai phạm trên, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức cuộc họp để xử lý việc chuyển từ đất giao không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất đối với diện tích 43.557 của Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt để làm điểm tham quan Vườn hoa thành phố.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê đất với diện tích gần 80.000m2 để làm dự án vườn ươm tại phường 7, TP Đà Lạt.Tuy nhiên, từ khi được thuê đất tới nay, doanh nghiệp này vẫn “án binh bất động”, không triển khai thực hiện dự án. Trước sai phạm tại dự án này, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt liên hệ với Sở NN&PTNT Lâm Đồng kiểm kê và phê duyệt hiện trạng tài nguyên rừng, làm cơ sở thu hồi đất, chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án vườn ươm của doanh nghiệp này.

Liên quan đến những sai phạm tại dự án của Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Sô, Phó Giám đốc sở này với hình thức tự nhận là “sâu sắc rút kinh nghiệm”.

Khắc Lịch