Theo Cơ quan điều tra, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuận Tân (gọi tắt là Công ty Thuận Tân, đóng chân trên địa bàn huyện Đắk Song) được chuyển đổi từ Công ty Lâm nghiệp Đắk Song theo đề án của UBND tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 1-7-2010, do Lê Khắc Bính làm Giám đốc.

Vào thời điểm chuyển đổi, Công ty Thuận Tân được giao 4.623ha rừng, đất rừng để khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển rừng. Để giúp giám đốc quản lý và bảo vệ rừng, Công ty Thuận Tân đã bổ nhiệm Trần Hữu Long giữ chức vụ Trưởng phòng kỹ thuật.

Tuy nhiên, trong quá trình điều hành, quản lý, Bính và Long không sâu sát, không kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng của các bộ phận cấp dưới; không thường xuyên thống kê để nắm được diễn biến tài nguyên rừng; không theo dõi để nắm được diện tích rừng bị mất qua từng năm của công ty để có biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Hậu quả, từ năm 2010 đến năm 2014, Công ty Thuận Tân đã để mất 258,15ha diện tích rừng tự nhiên, giá trị thiệt hại trên 44,145 tỷ đồng.

Với vai trò là người quản lý, điều hành Công ty Thuận Tân, Lê Khắc Bính và Trần Hữu Long đã thiếu trách nhiệm, gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước.

Văn Thành