Theo Công văn này, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhận được thư ngỏ của bà L.P, đại diện cho 9 thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên địa bàn thành phố năm 2015. 

Nội dung thư phản ánh việc ngày 26-11-2015, Sở Nội vụ có Công văn số 2973/SNV-ĐTBDTD về việc rà soát việc tính điểm tuyển dụng viên chức làm ảnh hưởng đến kết quả thi của các thí sinh tại Kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên địa bàn thành phố năm 2015; các thí sinh không đồng tình với cách tính điểm của Sở Nội vụ.

Công văn của Văn phòng Thành ủy Hà Nội nêu rõ về sự việc trên như sau:  “Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo rà soát, nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền; trả lời các thí sinh nêu trên; báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy kết quả giải quyết trước ngày 30-3-2016”.

Trước đó, ngày 11-3, UBND TP Hà Nội đã có công văn gửi Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở GD-ĐT và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc kiểm tra, rà soát kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục 2015. UBND TP Hà Nội giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, thống kê, phân loại ngay các đơn thư có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2015 của đơn vị mình (nếu có). Trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo việc giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Quá trình thực hiện, chú ý phát hiện, xem xét kết luận những trường hợp do việc áp dụng cách tính điểm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ liên quan đến quyền lợi của thí sinh. Văn bản của UBND thành phố cũng nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát, xử lý ngay các đơn thư theo thẩm quyền và các đơn thư khiếu nại do UBND thành phố có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2015 và báo cáo UBND TP kết quả giải quyết.

N.Y.