Theo kết luận này, Vườn quốc gia Ba Vì tổ chức liên kết kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp với bảo vệ và phát triển rừng tại Vườn quốc gia Ba Vì là đúng thẩm quyền theo pháp luật. Vị trí, diện tích các khu vực Vườn quốc gia Ba Vì ký hợp đồng liên kết với các chủ đầu tư phù hợp với quy hoạch đã được duyệt.

Tuy nhiên, trong kết luận cũng chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong việc ký kết hợp đồng liên kết giữa Vườn quốc gia Ba Vì với các đơn vị liên quan. Theo đó, việc ký các hợp đồng liên kết khi chưa có các đề án được phê duyệt, thời gian hợp đồng liên kết 53 năm là chưa đúng với chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Một điểm thuộc khu vực Cos 600 được tôn tạo, xây dựng.

Ngoài ra, một số nội dung trong hợp đồng thiếu chặt chẽ (giao rừng, đất lâm nghiệp và tài sản cho đơn vị liên kết); việc quy định trong hợp đồng cho phép đơn vị liên kết được hưởng 10% tiền vé vào cửa là chưa đúng quy định hiện hành về quản lý tài chính. Trách nhiệm dẫn tới những tồn tại thiếu sót trên được Tổng cục Lâm nghiệp chỉ rõ thuộc về Giám đốc và các cán bộ có liên quan của Vườn quốc gia Ba Vì ở thời điểm ký hợp đồng (tháng 8-2008).

Từ những tồn tại trên, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể có liên quan thuộc quyền quản lý của Vườn quốc gia Ba Vì; rà soát, điều chỉnh các hợp đồng liên kết kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái theo hướng cho thuê môi trường rừng.

Thời gian thuê môi trường rừng tối đa là 30 năm. Sau đó, toàn bộ tài sản, công trình xây dựng thuộc sở hữu của Vườn quốc gia Ba Vì.

Tổng cục Lâm nghiệp cũng đề nghị tiếp tục đình chỉ hoạt động tôn tạo, xây dựng, kinh doanh du lịch sinh thái tại Cos 600, Cos 700, Cos 800 của Công ty CFTD đến khi Đề án thuê môi trường rừng và Dự án Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái trong khu vực hành chính, dịch vụ - Vườn quốc gia Ba Vì được phê duyệt.

Trước đó, có thông tin cho rằng, khu resort 4 sao hoành tráng Le Mont Bavi Resort & Spa trong VQG Ba Vì xây dựng không phép. Ngày 4-3-2016, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với thanh tra Bộ thành lập ngay Đoàn thanh tra cụ thể việc tôn tạo, xây dựng các công trình tại khu vực độ cao Cos 600m và toàn bộ các hợp đồng liên kết để tổ chức du lịch sinh thái trên địa bàn Vườn quốc gia Ba Vì, kết luận rõ đúng, sai và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo Bộ trưởng để giải quyết triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời điểm đó là ông Cao Đức Phát yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quyết định việc tạm đình chỉ công tác điều hành của Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì và các cán bộ liên quan nếu có dấu hiệu tham nhũng hoặc cản trở công tác thanh tra.

Ngọc Yến