Đây là 2 vụ việc gây bức xúc dư luận về những sai phạm trong quản lý đất đai, thu tiền trái quy định... gây thất thoát, lãng phí tiền của và đất đai của Nhà nước và tổ chức, cá nhân.

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ đã để 52 hộ gia đình hợp lý hóa đất sử dụng của công ty qua nhiều năm: Từ năm 2007 đến 2012, UBND huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 19 hộ trên phần đất của Công ty Chè Biển Hồ sai quy định. 

Công ty Chè Biển Hồ còn bỏ ngoài sổ sách gần 18ha đất được Nhà nước giao cho doanh nghiệp. Sau khi có chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp, công ty còn tiếp tục cho sang nhượng, ký hợp đồng giao khoán mới trái quy định; miễn giảm tiền thuê đất trái quy định cho các hộ nhận khoán, làm thiệt hại nguồn vốn của doanh nghiệp Nhà nước trên 800 triệu đồng.

Tương tự, Công ty Cà phê Chư Pah (Gia Lai) trước khi sáp nhập về Công ty Cà phê tỉnh Gia Lai đã tự ý tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất (vườn cà phê) với diện tích 46,33ha khi chưa được phép của UBND tỉnh Gia Lai. 

Công ty TNHH MTV Cà phê tỉnh Gia Lai cũng buông lỏng quản lý đất đai, để người dân và cán bộ, nhân viên của công ty lấn chiếm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định... 

Lợi dụng việc chuyển nhượng sai quy định, công ty đã thu tiền từ năm 2008 đến nay của 372 trường hợp, với tổng số trên 4,3 tỷ đồng; không kê khai nộp thuế đất với số tiền gần 500 triệu đồng...

N.Như