Bộ Công Thương vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật phòng chống tham nhũng, công tác cán bộ, công tác quản lý sử dụng ngân sách, hoạt động sự nghiệp có thu, công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trường đại học  (ĐH) Điện lực. 

Với hàng loạt sai phạm xảy ra tại Trường ĐH Điện lực, Thanh tra Bộ Công Thương kiến nghị cần xem xét trách nhiệm của các lãnh đạo trường, trong đó có Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng.

Kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương nêu rõ, đối với công tác đào tạo và thu học phí hệ chính quy, Trường ĐH Điện lực tồn tại một số dư công nợ phải thu của sinh viên trên phần mềm theo dõi học phí với số tiền lớn hơn tại thời điểm ngày 31/12/2018 là 18 tỷ 641 triệu đồng. 

Trong đó các lớp có trong trường là 10 tỉ 700 triệu, các lớp ngoài trường là 7 tỷ 800 triệu. Trường chưa rà soát, đối chiếu, phản ánh chính xác số tiền này thu học phí của sinh viên; trường chưa đối chiếu chính xác số học phí của các lớp ngoài trường với phần mềm thu học phí... 

Việc tổ chức học, thu học phí và thi kết thúc học phần tại trường không đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch. Trong công tác thu học phí tiềm ẩn rủi ro về công tác thu phí và đào tạo. Công tác thống kê, đối chiếu số liệu về sinh viên của trường chưa đồng bộ, chưa thống nhất giữa các phòng, ban dẫn đến sự chênh lệch trong công tác kiểm tra, kiểm soát và theo dõi.

Về quản lý phôi bằng, trường chưa thực hiện quản lý phôi bằng theo quy định tại Thông tư số 19 về Quy chế quản lý tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đào tạo, chứng chỉ của hệ giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Năm 2017, trường ĐH Điện lực in lại phôi bằng theo logo mới nhưng không thực hiện huỷ bỏ phôi bằng cũ theo quy định. Trường không rà soát, đối chiếu, kiểm tra phôi bằng cấp, in và phát cho sinh viên trong giai đoạn 2011-2018 dẫn đến công tác quản lý phôi bằng trong giai đoạn này chưa thực hiện đúng theo quy định trong việc phát và thu hồi phôi bằng.

Đáng chú ý, Thanh tra Bộ Công Thương còn phát hiện Khoa Điều khiển và Tự động hoá có thu tiền "chống trượt" của sinh viên Cao đẳng khoá 16. Qua xác minh, làm việc với sinh viên là đầu mối thực hiện thu tiền "chống trượt" của lớp C16, sinh viên này xác nhận có 22 sinh viên lớp C16 nộp tiền "chống trượt" tốt nghiệp với tổng số tiền 70 triệu đồng. 

Số tiền này được sinh viên lớp đưa cho ông Chu Đức Toàn - Phó trưởng Khoa Điều khiển và Tự động hoá. Căn cứ kết quả xác minh, nguồn thông tin thu thập, xác nhận của đại diện lớp C16 cho thấy, ông Chu Đức Toàn có dấu hiệu chỉ đạo sinh viên và nhận tiền "chống trượt" của 22 sinh viên lớp C16, là trái quy định pháp luật. 

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ Công Thương, hành vi này có dấu hiệu lạm dụng chức vụ quyền hạn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức nhà giáo, đến chất lượng đào tạo, uy tín, danh dự của Trường ĐH Điện lực.

Về việc đầu tư Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Hồng Lam, quá trình đầu tư mua và quản lý trường Hồng Lam có một số sai phạm tồn tại như: Trường đầu tư 100% mua lại trường Hồng Lam chưa đúng quy định của pháp luật. Các vi phạm đã thể hiện rõ trong báo cáo của Ban kiểm soát Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2014. Giá trị trường ĐH Điện lực mua trường Hồng Lam khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục, chưa xin ý kiến của EVN, chưa thực hiện thẩm định khi ký hợp đồng chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng cao hơn giá trị thẩm định là 248 triệu. 

Trường tự ý thực hiện các thỏa thuận chuyển nhượng với cá nhân và Công ty cổ phần Hỗ trợ phát triển năng lượng Việt Nam (công ty EDF). Tuy nhiên, việc chuyển nhượng chưa thành công, trường chưa có báo cáo Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng về tính pháp lý của trường Hồng Lam và việc chuyển nhượng. 

Đến thời điểm thanh tra, hồ sơ trường trung cấp không có hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản pháp lý liên quan việc chuyển nhượng trường Hồng Lam với Công ty EDF. 

Ngoài ra, trường ĐH Điện lực sử dụng nguồn tiền của trường bảo lãnh và thanh toán 21 tỷ tiền vay và tiền lãi vay cho chính hợp đồng vay vốn của công ty EDF với ngân hàng. Công ty EDF không thực hiện đúng cam kết gây rủi ro tranh chấp về mặt pháp lý và báo cáo không chính xác về chủ sở hữu trường Hồng Lam… 

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Công Thương cũng chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý tài sản, đất đai; mua sắm thiết bị, đầu tư xây dựng, cải tạo, sữa chữa và quản lý các nguồn tài chính khác.

Kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương cũng nêu rõ, để xảy ra tình trạng quản lý tài chính chưa đúng quy định, tiềm ẩn nhiều sai phạm như nêu trên, trách nhiệm thuộc về Đảng uỷ nhà trường, trong đó có ông Trương Huy Hoàng - Bí thư, Hiệu trưởng nhà trường; ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu mà người đứng đầu là hiệu trưởng qua các thời kỳ, một số lãnh đạo phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan như Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Quản lý đầu tư xây dựng, Trung tâm ACT, ART, Khoa điều khiển tự động hoá. 

Về phía Bộ Công Thương, theo phân cấp quản lý, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ xem xét trách nhiệm, tiến hành kiểm điểm, có hình thức xử lý theo quy định pháp luật đối với các công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, là các lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, trong đó có ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường và ông Trương Huy Hoàng, Bí thư, Hiệu trưởng trường ĐH Điện lực.

Hùng Quân