Được biết, vào sáng ngày 30/11/2017, qua mạng xã hội facebook, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nhận được thông tin “Sáng nay, ngày 30/11/2017 công trường dự án Biển Tiên Sa. Ai cấp phép thi công trở lại khi Chính phủ đang thanh tra toàn diện bán đảo Sơn Trà?”.

Theo đó, trang facebook này đã đăng 3 hình ảnh cho rằng công trình đang triển khai thi công trở lại.      

Sau khi nhận được thông tin, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, đối chiếu với các hồ sơ liên quan.

Chủ đầu tư triển khai xây dựng hiện nay tại dự án Khu Du lịch biển Tiên Sa là việc xây dựng kè chắn để bảo vệ chống sạt lở theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng

Qua đó, Sở Xây dựng đã có ý kiến cho rằng: Việc Chủ đầu tư triển khai xây dựng hiện nay tại dự án Khu Du lịch biển Tiên Sa là việc xây dựng kè chắn để bảo vệ chống sạt lở theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5689/UBND-SXD ngày 26/7/2017; và đã được UBND thành phố gia hạn thời gian thi công tại Công văn số 9498/UBND-SXD ngày 22/11/2017 (văn bản và hình ảnh đính kèm). Và không có việc xây dựng lại các hạng mục khác tại dự án. 

Hoài Thu