Năm 2014, UBND phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông tổ chức bốc thăm thửa đất cho các hộ được giao đất dịch vụ thuộc phường Yên Nghĩa. Có 3 hộ dân là gia đình bà Phan Thị Khuyên, Lê Thị Miến, Nguyễn Bá Hào được giao đất dịch vụ theo hồ sơ là 50,2m2 thuộc lô DV-03, thửa C1. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả bốc thăm, UBND phường ra thông báo nộp tiền đầu tư hạ tầng kỹ thuật đất dịch vụ (tạm tính) theo quy trình.

Theo đơn trình bày của ông Nam và ông Hiệp, trước đó 3 hộ dân trên đã bán suất đất của mình cho bà Phạm Thị Ngoan ở Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Bà Ngoan cũng đã bán cho ông Nam và ông Hiệp từ năm 2009. Ngày 14-11-2014, ông Nam và ông Hiệp nhận được kết quả bốc thăm thửa đất dịch vụ số 03.

UBND phường Yên Nghĩa phối hợp với Ban QLDA đầu tư và xây dựng Hà Đông, kho bạc Nhà nước Hà Đông tổ chức thu tiền hạ tầng kỹ thuật đối với các lô đất dịch vụ ghép đồng sử dụng. 

Ngày 3-7-2015, ông Nam và ông Hiệp đã đóng tiền cơ sở hạ tầng theo thông báo là hơn 86 triệu đồng nhưng không thấy danh sách diện tích 10,5m² của hộ ông Nguyễn Bá Hào mà bà Ngoan đã bán cho hai ông. 

Qua tìm hiểu, ông Hiệp và ông Nam được biết, suất đất của ông Nguyễn Bá Hào được ghép đồng sử dụng với 4 hộ dân khác tại lô DV-14-LK613; Khu B Nghĩa Lộ. Ông Nam và ông Hiệp cho rằng bà Ngoan đã bán suất của ông Hào cho hai ông rồi lại bán tiếp cho người khác. Đề nghị các cơ quan chức năng quận Hà Đông làm rõ tố cáo trên của ông Phan Thanh Nam và ông Nguyễn Văn Hiệp.

BBĐ