Theo Trung tâm thì do các quy định, văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng, chồng chéo và không thống nhất, nhưng Thanh tra Bộ NN&PTNT đã quy kết thành những sai phạm là thể hiện sự thiếu khách quan khi chưa kịp thời trao đổi, tháo gỡ vướng mắc cho trung tâm thực hiện thì đã gửi cho các cơ quan truyền thông. 

Các quy định về chứng nhận và công bố hợp quy phân bón cho đến thời điểm hiện nay không được rõ ràng, dẫn đến ngay cả cơ quan quản lý cũng không hiểu rõ để thực hiện và cách hiểu của toàn xã hội không được chính xác về lĩnh vực Chứng nhận hợp quy phân bón. 

Chính vì thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông thời gian qua đã gây hiểu lầm rằng Trung tâm là một trong các tổ chức tiếp tay cho các công ty, doanh nghiệp sản xuất phân bón làm hàng giả, hàng kém chất lượng.

Để dư luận nhìn nhận đúng với bản chất của sự việc, Trung tâm đã có đơn khiếu nại với cơ quan thanh tra liên quan tới Kết luận số 235.

Thiết nghĩ, Bộ NN&PTNT nên chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, làm rõ những kiến nghị nêu trên.

Ban PLBĐ