Báo CAND nhận đơn kiến nghị, tố cáo về tình trạng bao che tham nhũng trong nội bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng Công ty Cửu Long) thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT), và những biểu hiện vi phạm pháp luật làm thiệt hại kinh tế cho Nhà nước tại các dự án sử dụng vốn ngân sách do Bộ GTVT giao cho công ty quản lý.

Về vấn đề này, Thanh tra Bộ GTVT có văn bản trả lời Báo CAND như sau: Các nội dung trong đơn tố cáo Tổng Công ty Cửu Long đã được Bộ GTVT xác minh và Bộ trưởng Bộ GTVT đã có kết luận các thiếu sót, tồn tại của tập thể và các cá nhân của Tổng Công ty Cửu Long có liên quan.

Tại Kết luận số 6220/KL-BGTVT cho thấy một số phản ánh là có cơ sở. Cụ thể: Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng Công ty Cửu Long ban hành Nghị quyết số 3934/NQ-CIPM-HĐTV ngày 21-10-2015, trong đó có nội dung “Tiếp tục giao cho Công ty CPXD 18 thực hiện gói thầu thi công cầu vượt nút giao Dầu Giây và tuyến tránh Bảo Lộc – Lâm Đồng” trước khi Bộ GTVT có quyết định phê duyệt bổ sung hạng mục tuyến tránh TP Bảo Lộc vào dự án BT20 là chưa có căn cứ pháp lý... 

Bên cạnh đó, quá trình xác minh, cơ quan thanh tra phát hiện sai phạm liên quan đến Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cửu Long về việc: Giải quyết đơn kiến nghị của Công ty CPXD 18 là trái thẩm quyền và không đúng quy định, cử thành viên HĐTV đi công tác không có kế hoạch phê duyệt là không đúng quy định về quy chế chi tiêu nội bộ.

Căn cứ kết luận và các quy định của pháp luật, Bộ GTVT đã kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân thuộc Tổng Công ty Cửu Long có liên quan trong việc ban hành “Nghị quyết số 3934/NQ-CIPM-HĐTV” và các tồn tại khác theo kết luận. Trong đó, kỷ luật phê bình 1 tập thể HĐTV và 3 cá nhân; khiển trách 2 cá nhân, đồng thời đã chuyển công tác đối với Chủ tịch HĐTV, không bổ nhiệm lại đối với Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cửu Long, đang thực hiện các thủ tục luân chuyển một thành viên HĐTV có liên quan và đang kiện toàn lại HĐTV.

Ban Bạn đọc