Khu chung cư cũ Thành Công hiện có 86 tòa nhà chung cư (tấm ghép lớn) với 5.000 hộ dân, 18.200 nhân khẩu (số liệu điều tra năm 2009 của TP Hà Nội).

Khu tập thể Thành Công.

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đề xuất: Doanh nghiệp này và các chủ sở hữu căn hộ hợp pháp thảo thuận thực hiện dự án bằng phương thức hợp tác kinh doanh trên cơ sở các chủ sở hữu góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ và hưởng lợi nhuận theo quy định của pháp luật.

Hiện trạng xuống cấp của khu tập thể Thành Công.
Lãnh đạo TP Hà Nội đang giao Sở Xây dựng xem xét đề xuất này của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.
N.Y.