Để Dự án được triển khai, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các thủ tục quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch tại KĐT Tây Nam Kim Giang.

UBND TP cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát cơ cấu vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung của Dự án; làm rõ khả năng, điều kiện thực hiện của các dự án thành phần, đề xuất giải pháp thực hiện. Ban chỉ đạo GPMB TP đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp tháo gỡ các khó khăn để đẩy nhanh công tác GPMB...

Khu đô thị Tây Nam Kim Giang có tổng diện tích 49,89 ha.

KĐT Tây Nam Kim Giang có tổng diện tích 49,89 ha, trong đó 36 ha đất của xã Tân Triều (huyện Thanh Trì), 12,5 ha đất thuộc phường Đại Kim (quận Hoàng Mai), phần đất còn lại thuộc phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân).

C.L.