UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB và tái định cư theo phương án cuốn chiếu, “làm đến đâu gọn đến đó và đáp ứng kịp thời tiến độ thi công các gói thầu theo cam kết với nhà tài trợ”.

Chính quyền địa phương còn phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các hộ dân trong diện GPMB hiểu, đồng thuận và chấp hành chủ trương thu hồi đất, GPMB của nhà nước; cũng như thực hiện công tác GPMB công khai, minh bạch theo đúng luật định, đảm bảo tính công bằng, chính xác.

TP Hà Nội cũng yêu cầu “thanh tra, kiểm tra các dự án ODA chậm tiến độ, có nhiều vướng mắc chậm giải quyết”…

N.Y.