Trong số đó, tổng cộng đã có 12.782 hộ gia đình, cá nhân ký cam kết vay với tổng số tiền là 5.714 tỷ. Số đối tượng vay với mục đích mua nhà ở xã hội chiếm gần nửa, còn lại là các hộ, cá nhân vay mua nhà ở thương mại. Các ngân hàng cũng đã giải ngân cho 12.756 hộ với tổng số tiền là 3.960 tỷ đồng.

Về đối tượng vay là các tổ chức đã có 34 dự án của các doanh nghiệp, đơn vị được ngân hàng cam kết cho vay với tổng số tiền là 4.425 tỷ đồng.

Trong đó, TP Hà Nội có 7 dự án, còn TP Hồ Chí Minh có 3 dự án. Các ngân hàng cũng đã tiến hành giải ngân cho 31 dự án với dư nợ là 1.669 tỷ đồng, trong đó TP Hà Nội có dư nợ là 357 tỷ đồng, TP Hồ Chí Minh dư nợ là 412 tỷ đồng.

P.H.