Đối với các trường hợp chủ đầu tư vi phạm (đặc biệt là các trường hợp tự chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, xây dựng sai quy hoạch, sai Giấy phép xây dựng, chuyển nhượng dự án trái pháp luật), ông Vũ Hồng Khanh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thay mặt cho Tổ công tác phải khẩn trương kết luận, đề xuất UBND TP chỉ đạo xử lý, khắc phục vi phạm đối với từng dự án cụ thể. 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đề xuất các biện pháp hành chính, kinh tế để xử lý, khắc phục vi phạm; các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự thì đề nghị chuyển cơ quan Công an xử lý. 

Chi Linh