Hội chợ có 1.179 gian hàng của 315 doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ trưng bày các sản phẩm phản ánh thành tựu và sự phát triển toàn diện trong các lĩnh vực xây dựng, thiết kế kiến trúc, bất động sản, vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất… Triển lãm tập trung vào vấn đề chất lượng sản phẩm trong các lĩnh vực này. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp và người tiêu dùng gặp gỡ, trao đổi, góp phần định hướng sản xuất, kinh doanh cho phù hợp

T.H.