UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận nguyên tắc thí điểm giao Công ty cổ phần Vincom nghiên cứu lập Đề xuất đầu tư Khu tái định cư tập trung tại khu La Phù, huyện Hoài Đức với quy mô khoảng 38,7ha theo hướng xã hội hoá để phục vụ cho các nhu cầu tái định cư các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố (không sử dụng cho mục đích khác).

Công ty cổ phần Vincom có trách nhiệm đề xuất cụ thể về các cơ chế đầu tư, huy động nguồn vốn, quản lý và kinh doanh khai thác khu đô thị nhà ở tái định cư này

N.Y.