Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Về tổ chức bộ máy, ngoài các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm còn có các chi nhánh đặt tại một số quận, huyện, thị xã.

Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại tầng 1, nhà N2D, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hải Châu