Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi cho rằng, diễn đàn nhằm cải thiện hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, như một nỗ lực để thúc đẩy mở rộng các cơ hội và thiết lập hợp tác, góp phần trong việc đạt được mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD vào năm 2020.

Tại diễn đàn “Hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam về xây dựng và bất động sản”.

Năm 2017, tổng thương mại của Indonesia và Việt Nam đã tăng 16,36% đạt 6,50 triệu USD từ 5,58 triệu USD (2016), bao gồm 3,63 triệu USD giá trị xuất khẩu của Indonesia sang Việt Nam (tăng 22,51%) và giá trị nhập khẩu của Indonesia từ Việt Nam đạt 2,61 triệu USD (tăng 9,37%). Với dân số hơn 260 triệu người Indonesia và 96 triệu người Việt Nam trong năm 2017, Indonesia và Việt Nam nằm trong số các nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, với mức tăng trưởng GDP của Indonesia là 5,17% và của Việt Nam là 6,81% và mức thu nhập bình quân đầu người trong năm 2017 của Indonesia đạt 3.859 USD và Việt Nam đạt và 2.385 USD.

Đầu tư của Indonesia tại Việt Nam trong năm 2017 đạt 45,84 triệu USD, tổng số 69 dự án với trị giá là 477,02 triệu USD, đứng thứ 30 trong số các nước đầu tư tại Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam có 8 dự án đầu tư ở Indonesia trị giá 51 triệu USD trong ngành công nghiệp khai thác, truyền thông và công nghiệp sản xuất. Mặc dù hợp tác đầu tư giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn, tuy không lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore nhưng dòng vốn đầu tư của Indonesia vào Việt Nam tiếp tục tăng. Các nhà đầu tư Indonesia đang bắt đầu tận dụng tiềm năng và cơ hội thị trường do Việt Nam cung cấp.

Tăng cường hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam về xây dựng và bất động sản.

Đối với Indonesia, tăng trưởng ngành xây dựng là đồng phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng với mức tăng được dự báo là 5,9% mỗi năm từ 2017-2026, cao vượt mức tăng trưởng hàng năm dự kiến của ngành xây dựng là 3,9%. Cả hai lĩnh vực dân cư và phi dân cư sẽ được hưởng lợi dân số của Indonesia và tỷ lệ đô thị hóa cao tới 53%.

Dự án được hỗ trợ bởi kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng 436 tỷ USD của Tổng thống Joko Widodo. Các chương trình như xây dựng đường xá mới, đường sắt, nhà máy điện và hệ thống nước sẽ là chìa khóa mở đường cho phát triển dân cư, thương mại và công nghiệp ở khu vực thành thị và nông thôn.

Tiên An