Cụ thể, mức giá chung của tất cả 3.833 tuyến đường trên toàn địa bàn thành phố chỉ bằng khoảng 30% mức giá thị trường. Mức giá cao nhất là 162 triệu đồng/m2 tại đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi (quận 1).

Ngoài ra, sẽ có 19 quận áp dụng khung giá của đô thị đặc biệt, từ 1,5 triệu đồng/m2 đến 162 triệu đồng/m2. Có 5 thị trấn của 5 huyện áp dụng theo khung giá từ 120.000 đồng/m2 đến 15 triệu đồng/m2.

Nhóm đất nông nghiệp được giữ nguyên như năm 2014.

H.Ly