Theo đó, phê duyệt giá đất ở cụ thể tại 20 tuyến đường, phố trên địa bàn quận Hoàng Mai, trong đó giá đền bù cao nhất là phố Minh Khai (từ chợ Mơ - Kim Ngưu) với mức 59.520.000 đồng/m2, thấp nhất thuộc tuyến đường Khuyến Lương với mức 12.228.000 đồng/m2.

Đường phố Hà Nội trong một trận ngập úng. Ảnh: Việt Đức.

Còn theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND, giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ đối với các thửa đất ở đường Ngũ Hiệp (từ giáp đường Ngọc Hồi đến hết địa phận xã Ngũ Hiệp): cao nhất là: 6.240.000 đồng/m2; thấp nhất  là vị trí ngoài phạm vi 200m tính từ chỉ giới hè đường: 2.275.000 đồng/m2.

N.Y.