Trong đó, ngoài tòa tháp VOV kết hợp khu xử lý kỹ thuật cao 29 tầng được bố trí về phía Đông Nam còn có các công trình công cộng, hạ tầng xã hội cao từ 1-3 tầng và khu nhà ở thấp tầng với chiều cao 4-5 tầng… 

Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 66.887m².

N.Y.