Qua kiểm tra đối với 30 đơn vị trong quản lý, sử dụng đất ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Đoàn đã phát hiện 21 đơn vị sử dụng đất chưa đúng với quy định pháp luật.

Cụ thể, sử dụng không đúng mục đích có 5 đơn vị; không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất không hiệu quả 4 đơn vị; chậm thực hiện dự án có 12 đơn vị. Đoàn đã lập biên bản và xử phạt 21 đơn vị này với số tiền gần 40 triệu đồng.

Đối với 17 đơn vị sử dụng đất trong lĩnh vực khoáng sản, đoàn cũng đã phát hiện lập biên bản và xử phạt 122 triệu đồng đối với 11 đơn vị vi phạm chưa lập thủ tục thuê đất theo đúng quy định.

Đức Trí