Cụ thể,  đường vành đai 1 Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu đã hoàn thành năm 2014  và đang quyết toán dự án. Dự án xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc sông Hồng - Văn Điển (Đông Anh), gói thầu 2A xây dựng cầu vượt và đường dẫn 2 đầu cầu khởi công tháng 1-2015 tiến độ theo kế hoạch đấu thầu là quý I-2016 nhưng đã hoàn thành thông xe cầu vượt vào ngày 30-10, vượt tiến độ 5 tháng; gói thầu 2B đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để thi công từ tháng 12, dự kiến hoàn thành trong quý I-2016.

Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng đang được tổ chức thực hiện theo 2 đoạn tuyến gắn với tiến độ giải phóng mặt bằng thu hồi đất và kế hoạch đấu thầu được duyệt trên nguyên tắc có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó; đồng thời phải duy trì, đảm bảo giao thông, vận hành thông suốt các hệ thống cấp điện, thông tin, chiếu sáng, cấp thoát nước…

Riêng nút Ngã Tư Vọng phải hoàn thành quý I-2016, chủ đầu tư đã đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị. Đoạn Tôn Thất Tùng - Ngã Tư Sở đến nay đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, quận Thanh Xuân đã có kế hoạch thu hồi nốt trước ngày 15-12.

N.Y.