Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn, hội thảo này là một trong những hoạt động quan trọng và có ý nghĩa của nhóm công tác về Luật Đất đai trong Chương trình Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn VII.

Về phía Nhật Bản sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết của mình về cơ chế thực hiện đăng ký đất, hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin đã đăng ký ở Nhật Bản, còn phía Việt Nam chia sẻ thông tin về định hướng sửa đổi Luật Đất đai ở Việt Nam.

Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn VII cũng là một trong những nỗ lực chung nhằm cải thiện môi trường đầu tư và là cầu nối giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam, góp phần đưa Quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Nhật Bản phát triển tốt đẹp hơn trên mọi lĩnh vực. Theo đó, kế hoạch hành động giai đoạn VII gồm 10 nhóm vấn đề, cụ thể, nhóm thứ 3 bàn về các vấn đề về Luật Đất đai và đăng ký bất động sản, công khai thông tin liên quan.

Tại hội thảo, các đại diện Nhật Bản đã chia sẻ kinh nghiệm một số nội dung chính như: Khái quát về chế độ đăng ký bất động sản Nhật Bản; hành chính quản lý đất đai và ảnh hưởng kinh tế: Hiện trạng và định hướng; kết quả phân tích hiệu quả kinh tế của việc áp dụng hệ thống đăng ký đất đai tại Việt Nam dựa trên kinh nghiệm áp dụng hệ thống công nghệ thông tin của Nhật Bản...

Diệu Thúy