Theo đó, Sở này trích dẫn quy định bị nghiêm cấm trong Luật Nhà ở 2014 (có hiệu lực từ 1-7-2015) là “sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở”. Sau đó, Chính phủ đã ra nghị định hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm trước ngày luật có hiệu lực phải chuyển sang địa điểm khác trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 1-7-2016.

Quá thời hạn quy định trên, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sẽ không được tiếp tục kinh doanh tại căn hộ chung cư, nếu không sẽ bị phạt hành chính từ 10 đến 300 triệu đồng và có hình phạt bổ sung nếu vi phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, quá thời hạn cuối cùng đã gần 2 năm, nhiều căn hộ chung cư vẫn được sử dụng để kinh doanh.

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn không thực hiện việc đăng ký đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư; trường hợp đã đăng ký thì lập tức làm thủ tục chuyển địa điểm.

N.Y