Nhà cho thuê mua thì người thuê mua nhà nộp lần đầu không quá 20% giá nhà ở, thanh toán số còn lại trong 10 năm. Trường hợp nhà để bán theo hình thức trả tiền một lần hoặc trả chậm thì chủ đầu tư thỏa thuận huy động tiền ứng trước của khách hàng khi công trình đã xây dựng xong phần móng.

Trường hợp mua trả góp thì người mua nhà phải nộp lần đầu không quá 20% giá trị. Trong 10 năm, nếu người mua nhà đã trả hết tiền thì vẫn không được bán theo giá thị trường mà phải bán cho chủ đầu tư hoặc bán cho người thuộc diện được mua nhà cho người thu nhập thấp với giá tại thời điểm đó.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, người dân có nhu cầu mua, thuê phải nộp đơn cho chủ đầu tư dự án, đơn vị này sẽ xem xét hồ sơ và nộp danh sách cho Sở Xây dựng để kiểm tra. Sau 15 ngày, nếu Sở không có ý kiến về việc từ chối thì chủ đầu tư được phép bán nhà xã hội cho người mua.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được nộp đơn đăng ký tại một dự án. Nếu dự án đó không còn nhà thì chủ đầu tư phải nêu rõ lý do và trả lại hồ sơ để người có nhu cầu nộp tại dự án khác

P.Hoạt