Do đó theo Hiệp hội BĐS thành phố, nếu như giới đầu tư, kinh doanh thứ cấp đủ tiền để chi trả ít nhất 50% giá trị hợp đồng mua nhà bằng chính nguồn vốn của mình thì thị trường sẽ có thể yên tâm. Nhưng trên thực tế, nhiều nhà đầu tư, kinh doanh địa ốc thứ cấp đã vay ngân hàng đến 70-80% giá trị căn nhà. Thậm chí có người đầu tư mua đi bán lại còn đi vay ngoài xã hội với lãi suất cao nên mức độ rủi ro rất lớn. Đây cũng là nhân tố tiềm ẩn dễ dẫn đến nguy cơ bất ổn trên thị trường BĐS.

Đ.Thắng