1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, bước giá:

- Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng thửa đất số 69(1), tờ bản đồ số 08 tại địa chỉ tổ 8, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Diện tích 71,5m²; Hình thức sử dụng: riêng 54m², chung 17,5m²; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản đảm bảo thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 2.361.000.000.VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm sáu mươi mốt triệu đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 236.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn).

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn).

2. Thời gian tham khảo và mua hồ sơ đấu giá:

Từ ngày 30/5/2017 đến  ngày 02/6/2017 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật).

3. Trưng bày và xem tài sản: Ngày 02/6/2017 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian thu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

Thời gian: Ngày 05/6/2017 và ngày 06/6/2017 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá:

Hồi 10h00 phút ngày 07/6/2017 (Thứ 4) tại Trụ sở Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt - Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá liên hệ: Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt - Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: 04.3247 4276.

LV