Đến nay, đã thành lập được 97 ban quản trị tại một số nhà chung cư, cụm nhà chung cư. Tuy nhiên, TP Hà Nội thừa nhận, tại một số nhà chung cư đã phát sinh mâu thuẫn do chưa thống nhất được giá và chất lượng dịch vụ nhà chung cư; tranh chấp quản lý hầm, tầng 1 và tầng mái…

Tại một số nhà chung cư, xuất hiện tình trạng tạm ngưng thang máy; không cung cấp điện, nước; ngưng thu gom rác thải; đóng cửa tầng hầm, nhà để xe… gây mất trật tự, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân.

N.Yến