Theo đó, việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi phải được thực hiện đồng bộ, theo quy hoạch, thống nhất với các đồ án quy hoạch chuyên ngành hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Thủ đô và tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của ngành xây dựng, thông tin và truyền thông (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các ngành khác có liên quan).

Các khu đô thị mới, khu nhà ở, khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ, thương mại, các tuyến đường mới xây dựng hoặc đầu tư xây dựng mở rộng theo quy hoạch phải đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung để lắp đặt đường dây, đường ống theo quy định. Theo quyết định này, việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật phải có các giải pháp bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống hiện có và đảm bảo an toàn của công trình; Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

Đường dây, cáp lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải có dấu hiệu nhận biết. Đặc biệt, sau khi hạ ngầm, thanh thải, bó gọn cáp, các đơn vị phải cắt bỏ, thu hồi những sợi cáp viễn thông của đơn vị mình đã hư hỏng hoặc không còn sử dụng.

Quyết định cũng nêu rõ: “Các đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, đơn vị quản lý hệ thống cột treo cáp và đơn vị sở hữu đường dây, cáp phải thiết lập đường dây nóng 24/24 giờ, cung cấp số điện thoại liên hệ, danh sách cán bộ phụ trách để xử lý sự cố, tình huống khẩn cấp. Khi có sự cố cũng như các tình huống khẩn cấp, trong thời gian muộn nhất 24 giờ các bên phải phối họp khắc phục.

C.Linh