Lãnh đạo TP Hà Nội vừa yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội phải khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương thu đủ số tiền còn tồn đọng tại quỹ nhà tái định cư mà các tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị quản lý đã tự ý cho các hộ dân vào sử dụng không đúng quy định, khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền, thu nộp về ngân sách TP xong trước ngày 31/12/2014. Các cơ quan trên “chịu trách nhiệm trước UBND TP và pháp luật nếu không thực hiện đúng quy định, yêu cầu của TP”.

Đối với các trường hợp không chịu nộp tiền mua theo quy định trước ngày 31/12/2014, TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì đề xuất xử lý (kể cả việc thu hồi) để báo cáo UBND TP.

N.Yến