Thông tư quy định một số điểm mới, cụ thể như mức vốn tối thiểu của khách hàng tham gia vào dự án, phương án vay. Thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay đối với khách hàng mua, thuê nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại tính từ thời điểm khách hàng được giải ngân lần đầu tiên tối đa là 15 năm, nhưng không vượt quá thời điểm 1/6/2031. Đáng chú ý, Thông tư cũng quy định mức cho vay tối đa đối với một khách hàng không vượt quá mức áp dụng chung trên địa bàn cả nước là 700 triệu đồng/khách hàng đối với khách hàng vay để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà của mình. Thông tư có hiệu lực từ 25/11/2014

PV