Đây là số tiền thuộc ngân sách Nhà nước đã chi ra để hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất cho 3 cá nhân bị thu hồi đất là ông Phạm Văn Khinh, Đoàn Thái Hòa và bà Dương Thị Thu Sương. 

Khi Thanh tra TP Cần Thơ thực hiện thanh tra chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Vĩnh Thạnh thì phát hiện số tiền này chi sai pháp luật về đất đai, trong đó có sự liên quan trực tiếp của ông Phước, ông Hải và nhiều cán bộ khác.

Sự việc sau đó được Thanh tra báo cáo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và được Chủ tịch Võ Thành Thống thống nhất chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ để tiếp tục điều tra làm rõ (Báo CAND ngày 12-6 đã thông tin)…

Ngoài ra, Thanh tra TP Cần Thơ yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thạnh xử lý theo thẩm quyền đối với các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan dẫn đến việc sai phạm trên. Riêng ông Phước, ông Hải cũng bị Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

Đối với các sai phạm về tài chính xảy ra tại Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Thạnh, Phòng TN&MT huyện Vĩnh Thạnh, Phòng Kinh tế hạ tầng…, Thanh tra TP Cần Thơ, yêu cầu khắc phục sai phạm, truy nộp gần 800 triệu đồng. 

Đến thời điểm này, các đơn vị sai phạm đã khắc phục gần đủ số tiền nêu trên, chỉ còn 110 triệu đồng phải tiếp tục thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

V.Đức