Bộ Tài chính cho biết, tổng số hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở tránh lũ ở miền Trung năm 2014 là 6.570 hộ, tương đương với số kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ 100 tỷ đồng.

Có 13 địa phương được hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách này, bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận.

H.A.