Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, trong thời gian rà soát, TP Hà Nội sẽ tạm thu tiền thuê đất đối với các tổ chức sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính toàn phần.

UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT đẩy mạnh việc cổ phần hóa 9 công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn TP để TP có căn cứ thực hiện việc quản lý đất đai của các đơn vị này.

C.L.