Trên địa bàn TP Hà Nội, hiện có 370 dự án phát triển nhà ở. Trong đó có 223 dự án đã được thành phố giao đất, có 216.580 căn chung cư và nhà thấp tầng. 112.150 căn đã được xây dựng xong và đã bàn giao cho người mua nhà.

Sở Tài nguyên Môi trường TP Hà Nội đã hướng dẫn thủ tục và triển khai cấp 36.110 giấy chứng nhận cho người mua nhà. Số còn lại 76.040 căn, các chủ đầu tư vẫn chưa làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định. 104.430 căn đang trong quá trình xây dựng

PV