Giá đất ở đô thị thấp nhất thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông là 3,96 triệu đồng/m2. Giá đất nông nghiệp 5 năm tới được đề xuất giữ nguyên như năm 2014.

Giá đất tại phố cổ Hà Nội luôn giữ ở mức cao. Ảnh: Việt Hà.

Cụ thể, các loại đất trồng lúa, trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản có giá tối đa 162.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm có giá tối đa 199.600 đồng/m2...

N.Yến