GS Đặng Hùng Võ đã thẳng thắn trao đổi về các vấn đề mà luật sư Trần Vũ Hải và đại diện người dân đưa ra liên quan đến Văn bản số 704/TT-UB ngày 28/6/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị giao đất cho chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng, Tờ trình số 99/TTr- BTNMT ngày 29/6/2004 của Bộ TN-MT trình Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất...

Hà Ly