Cụ thể, ngày 23.2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) - Tại ô quy hoạch ký hiệu 07-CCDT1 và một phần ô quy hoạch ký hiệu 07-LX2 tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

UBND TP Hà Nội phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) - Tại ô quy hoạch ký hiệu 07-CCDT1 và một phần ô quy hoạch ký hiệu 07-LX2 có vị trí tại khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội; Phía Tây Nam giáp phố Thụy Khuê, phía Đông Bắc và Đông Nam giáp đường quy hoạch, Tây và Tây Bắc giáp khu dân cư phường Bưởi; quy mô nghiên cứu điều chỉnh khoảng 0,47ha.

Mục tiêu điều chỉnh sử dụng đất nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng khả năng cung cấp dịch vụ cho dân cư khu vực, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển. 

Xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh, đảm bảo tính liên tục, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ứng khu vực điều chỉnh và khu vực xung quanh phù hợp định hướng Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và Phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 được duyệt và tuân thủ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. 

Là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch và làm cơ sở để các cấp chính quyền thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Hải Châu