Theo đó, quy mô diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khoảng 49.660m², nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu H2-1, xây dựng nhà ở hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực, bảo đảm phát triển ổn định; xác định chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc kết hợp tổ chức không gian cảnh quan hài hòa, gắn kết với các công trình lân cận.

Ranh giới, mốc giới, diện tích ô đất được giữ nguyên; chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch được điều chỉnh để thực hiện dự án tổ hợp công trình căn hộ, văn phòng và công cộng; cân đối bổ sung khoảng 3.000m² diện tích đất trường tiểu học.

Hải Châu