Quyết định nêu rõ, khu đất thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ và phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp khu đất Học viện Bưu chính Viễn thông; phía Tây giáp đường quy hoạch dự kiến (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài); phía Nam giáp khu đất quy hoạch là đất cơ quan; phía Đông giáp đường quy hoạch dự kiến. Quy mô diện tích khu đất khoảng 8.600m².

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (mật độ xây dựng, tầng cao công trình) tuân thủ các chỉ tiêu đã khống chế trong quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND TP phê duyệt. Dân số xác định tại khu đất trên cơ sở khung dân số khống chế xác định trong ô quy hoạch D3.

Đảm bảo cân đối hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. Kết nối đồng bộ về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực. Các nội dung khác tuân thủ theo đồ án quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND TP phê duyệt.

Hải Châu