Theo đó, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đề xuất tăng cường bổ sung thêm vốn cho nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng sẽ đề xuất Ngân hàng chính sách và thương mại được cấp bù lãi suất.

Khi nhà ở xã hội phát triển sẽ thúc đẩy thị trường vật liệu xây dựng, nhân công, nội thất và kéo theo nhiều ngành nghề khác liên quan. Nếu được thông qua, gói cứu trợ này sẽ giúp kích cầu thị trường, tạo điều kiện mua nhà cho những người có nhu cầu ở thực nhưng thu nhập thấp cũng như hỗ trợ chủ đầu tư khi nguồn vốn khó khăn.

Bộ Xây dựng đang tập hợp ý kiến nhà đầu tư, chuyên gia, các hiệp hội để đề xuất các giải pháp hỗ trợ riêng cho bất động sản.

P.H