Trong văn bản chỉ đạo xử lý một số vướng mắc trong việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) do cấp trái pháp luật, lãnh đạo TP Hà Nội nhấn mạnh: Trường hợp cấp GCN trái pháp luật ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước (như thất thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy hoạch, hành lang bảo vệ công trình) nhưng chủ sở hữu, sử dụng đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người khác thì không thu hồi GCN nhưng phải thực hiện việc truy thu tiền sử dụng đất đối với người được cấp GCN lần đầu và xử lý trách nhiệm về hành chính, kinh tế đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm

N.Yến